Vi växer! Vill du?

Just nu söker vi en erfaren inköpare!

Nyheter

Creon har skrivit avtal med Saab

Creon har slutit ett avtal avseende profilartiklar med Saab AB
Creon erbjuder Profil Store, en handelsplattform där Saab AB genomför sina inköp av profilmaterial.
Avtalet sträcker sig över tre år och är värt ca 20 MSEK.

About Saab
“Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.
For more information please visit: www.saabgroup.com”

”Vi tackar för det förtroende Saab visat oss och ser verkligen fram emot att i nära samarbete utveckla profilprodukter till ett effektivt och värdeskapande instrument i marknadskommunikationen. ”
Micke Svensson
VD Creon

Publicerad 120130